Kraniosakrální terapie

Jedná se o jemnou dotekovou terapii, při které se výrazně zesilují a urychlují samoléčebné schopnosti lidského organismu. Při terapii dosáhne člověk - klient hloubkového uvolnění. Komunikuji  "přímo" s tělem klienta (nikoliv s klientem) a pomáhám mu tak uvolnit staré fyzické nebo psychické blokády.

Kromě plicní respirace (nádech, výdech) a tepu srdce, máme ještě třetí - nejdůležitější pravidelný rytmus – mozkomíšní tep, a to mezi lebkou (cranium) a kostí křížovou (sacrum). Tento kraniosakrální rytmus se přenáší na celé tělo, je velice jemný a dá se sledovat kdekoliv na těle. 

Důležité je, aby byl tento tep po celém těle pravidelný a harmonický, jedině tak může celé tělo správně a harmonicky fungovat. Jedině tak, může být člověk zdravý. Kraniosakrální rytmus ovlivňuje proudění toku všech energií a tekutin v těle, dále ovlivňuje fungování nervového, hormonálního systému a dalších.

Rytmus se přenáší v těle přes síť fascií a nervový systém, které prochází všemi tkáněmi. V průběhu života se vlivem prodělaných traumat, stresů, nemocí, úrazů vytvářejí v psychofyzickém systému člověka místa velkého napětí. To se navenek většinou projevuje jako bolest, omezení pohybu a dysfunkce.

Během kraniosakrální terapie se toto napětí uvolňuje. A to na úrovni kostí, svalů, vazů, kloubů a vnitřních orgánů a obnovuje se správné proudění všech funkcí v těle. Mizí bolest a celý organismus se harmonizuje.

Klient leží na lehátku, oblečený, možno i přikrytý, aby se cítil příjemně a v teple. Terapeut pokládá klientovi jemně ruce na tělo nebo pod tělo  - od nohou až po hlavu.  

Pro koho je vhodná tato terapie?

  • Bolesti zad, bolesti šíje, skolióza, bolesti hlavy, migrény
  • Nespavost, neklid, strachy, úzkosti, deprese, stres – terapie rozpouští napětí 
  • Dysfunkce orgánů, hormonální nerovnováhy, poruchy nervového systému (např. i při roztroušené skleróze apod.)
  • Únavový syndrom 
  • Problémy se zrakem a sluchem, záněty středouší, tinnitus (pískání v uších), chronická rýma, zánět nosohltanu
  • Posílení celkové imunity  a vitality organismu
  • Nehody, úrazy, traumata – jak na fyzické, tak na psychické úrovni (hlavně úrazy hlavy a pánve)
  • Po těžkých porodech
  • Osobní a duchovní růst,  psychická rovnováha a harmonie

Co může klient cítit?

Pokud je klient vnímavější ke svému tělu, cítí různé podněty. Je překvapen, co se v těle děje, od pohybů kostí, svalů až po proudění kapalin, a energií. Někteří klienti, nedokážou být z počátku plně v kontaktu se svým tělem. Po více terapiích, se vnímání těla postupně zlepšuje. 

Kontraindikace:

Nedoporučuji po čerstvých úrazech hlavy a páteře, jinak dle osobní konzultace.

Při řešení akutních zdravotních problémů doporučuji série 5-10 terapií, dále dle vývoje zdravotního stavu. Jako prevenci proti stresu, depresím, zvýšení imunity, nebo pro rychlejší duchovní růst - doporučuji  1x za 2 až 3 týdny, u dlouhodobých záležitostí 1x za měsíc. V den terapie si neplánujte náročné fyzické ani psychické aktivity. Je vhodné doplnit dostatečným množstvím tekutin  - nejlépe vlažnou vodu s citronem.