Mistr Saint Germain

 

- dar fialového plamene

Fialový plamen je esencí jednoho ze "Sedmi paprsků". Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem  se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový papsek je znám jako sedmý paprsek.

Když jej ve jménu boha vzýváte, sestoupí jako paprsek spirituální energie a rozhoří se do spirituálního plamene ve vašem srdci jako soucit, odpuštění, spravedlnost, svoboda a přeměna. 

Saint Germain prohlásil, že zkončily věky, kdy byla znalost o fialovém plameni udržována v tajnosti, řekl, "Použití fialového stravujícího plamene má pro vás a celé lidstvo větší cenu, než všechno bohatství, všechno zlato a drahokamy této planety." 

 

Každý z nás má čtyři těla, která tvoří obaly naší duše: (1) fyzické tělo, které vidíme a kterého se můžeme dotýkat; (2) emoční tělo -, neboli tělo našich přání a tužeb, které obsahuje naše emoce; (3) mentální tělo, což je naše vědomá mysl; a (4) éterické neboli tělo paměti, které obsahuje vzpomínky ze všech našich minulých životů. Fialový plamen pracuje s těmito čtyřmi  těly tak, že mění stupeň jejich vibrací.

 

Saint Germain nám dal toto prohlášení o fialovém plameni:

"JÁ JSEM bytost fialového plamene!
JÁ JSEM čistota, kterou Bůh žádá!"

 

 

Když recitujete toto nebo jiné prohlášení fialového plamene, proniká fialový plamen každou buňkou a atomem vašeho těla, vaší myslí, vašimi emocemi, vaším podvědomím i vašimi vzpomínkami. A ČISTÍ A LÉČÍ

 

Mistři nám říkají, že jsou-li naše fyzické a naše spirituální těla zahlcena negativní energií a karmou, zpomaluje to vibrace elektronů v našich čtyřech nižších tělech. My pak začínáme rezonovat více s negativitou a méně s čistou kosmickou energií, která přichází z naší Božské a následně  můžeme onemocnět.

 

Počet zasvěcení: 1

 

Zasvěcení osobně nebo je možné i na dálku.

 

 
Ježíšovy ruce

 

Toto zasvěcení je pro každého, kdo by je chtěl zažít a používat, jako pomoc pro sebe i druhé. Podle mého vlastního přesvědčení je 

Ježíš velice významnou osobností v našich dějinách.

Lhostejno, jak osobně vidíš Boha/Bohyni/přírodu/Nejvyšší sílu, je to Jeho/Její vůle, že se nám má dařit dobře.

„Energie“, kterou dal Bůh Ježíšovi, byla po generace předávána jeho žákům. Nebyla předávána, aby ji někdo 

vlastnil, protože tu není proto, abychom byli posedlí.

Věřím, že zmocnění do „Ruce Ježíšovy“, které leželo skryto již velmi dávno v minulosti, chce nyní být vyžádáno 

zpět a nyní, protože přišel čas vzestupu, nám dává Velký Duch možnost je využít.

 

Počet zasvěcení: 1

Zasvěcení osobně nebo je možné i na dálku.

 

 

Kundalini Reiki
 

se řadí k velmi silným léčivým energiím. Při zasvěcení jsou předávány postupně ve 3 stupních. Práce s těmito energiemi je velmi jednoduchá, bez znaků, jako například Shamballa, nebo Imara.

Po zasvěcení se zasvěcenému uvolní hlavní životní energie, energie kundaliní. Ta proudí přes čakry, které jsou po zasvěcení dále otevírány.

Kundalini Reiki čistí jemněhmotná těla, auru i duši a uvolňuje problémy ega. Po zasvěcení se zesilují kanály Reiki a probouzí se energie kundalini. Pročišťují a zvětšují se čakry a tím se posiluje ergetický systém těla.

      V zasvěcení se předává:

  • energetické vyrovnání
  • diamant Reiki
  • krystal Reiki
  • DNA-Reiki
  • Reiki na poporodní trauma
  • Reiki prostorové
  • Reiki pro minulé životy

 

Kundalini Reiki - I. stupeň

Otevírá a čistí hlavní energetický kanál a umožňuje tak energii proudit. Po zasvěcení se kundaliní probouzí. Žákovi je otevřena 7. a 4. čakra a  čakra dlaní. Naučí se léčit kontaktně, i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki tohoto stupně všem třem stupňům systému Usui-Reiki.

Kundalini Reiki - II. stupeň

Zasvěcení zesiluje kanály Reiki. Je probuzena energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně 3. čakry (solar-plexu). Po zasvěcení do druhého stupně bude žák připraven na úplné probuzení energie kundalini III. stupně.

Celý energetický systém je v tomto stupni vyčištěn, hlavně tři spodní čakry. Žák budete umět přijímat tolik energie, kolik potřebuje.

Kundalini Reiki - III. stupeň - Mistr/Učitel

Zasvěcení, které je pouze pro mistry učitele. Po tomto zasvěcení velmi silně proudí energie. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál. Do tohoto zasvěcení je zahrnuto i několik zvláštních zasvěcení.
V Kundaliní III se žák naučí, jak předávat zasvěcení dalším lidem.

Po dokončení tří stupňů Kundaliní Reiki obdržíte certifikát Mistr Kundalini Reiki. V prvních třech stupních se předávají hlavní vědomosti.

 

V případě zájmu je možné zasvětit následují stupně, kterým se říká boostery:

  • Booster 1 - (stupně 4, 5, 6)
  • Booster 2 - (stupně 7, 8 ,9)
  • Booster 3 - (stupně 10, 11, 12)

V Boosterech se již nepředávají další znalosti, jen se zesiluje energie. Za každý ucelený Booster obdržíte mistrovský certifikát.

Kundalini Reiki - Booster I

Zasvěcení ve stupních 4 - 6 navýší energetický potenciál Mistra/učitele Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Zdvojnásobí se energetická úroveň 2x. Po ukončení Kundalini Reiki Booster I. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini Reiki - Booster II

S dalšími zasvěceními stupně 7 - 9 dosáhnete plné úrovně Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Oproti Kundalini Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná. Uzavřením Kundalini Reiki Booster II. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini Reiki - Booster III

Se zasvěceními stupně 10 – 12 dosáhnete úplné úrovně Kundalini Reiki, tedy té nejvyšší úrovně - energetická úroveň osminásobná. Toto zasvěcení vám přinese nové stavy vědomí, včetně mystického osvícení. Kundalini Reiki vás harmonicky propojí s vesmírem, zaktivuje DNA a otevře jasnovidné schopnosti.

 

Pro koho je zasvěcení vhodné

Při absolvování Kundalini Reiki po částech je nutné dodržet vždy tři stupně jako celek. Po absolvování prvních tří stupňů dostanete certifikát Mistra/Učitele.

Totéž platí i v případě jednotlivých Boosterů, z nichž každý obsahuje tři stupně. Certifikát dostáváte za každý ucelený Booster.

 

Ceny v Kč:

  Cena
Kundalini Reiki I. + II. + III. Stupeň 2500,-
Kundalini Reiki Booster I - (stupně 4+5+6) 600,-
Kundalini Reiki Booster II - (stupně 7+8+9) 600,-
Kundalini Reiki Booster III - (stupně 10+11+12) 600,-
Celá linie komplet – sleva 3600,-
 

Jednotlivá zasvěcení se provádé v rozmezí 7- 21 dnů

Zasvěcení osobně a nebo je možné též na dálku.