Než přijdete na první sezení...    

                 

  • terapeut nepřebírá zodpovědnost za klienta. "Teraput nemá kouzelnou hůlku, kterou mávne a je hotovo... Je třeba vzájemná spolupráce."
  • práce s emocemi je nejdůležitější součástí sezení - v žádném případě není žádoucí je potlačovat nebo o nich nehovořit, bez nich nelze dojít k celkovému a trvalému vyřešení situace
  • terapeut vede jednotlivé kroky tak, aby se klient odprostil od závislosti na svém okolí a naučil se plně myslet i jednat sám za sebe,
  • pozitivní výsledky sezení a rychlost změn klientova chování jsou závislé na jeho otevřenosti vůči dané problematice, upřímnosti k sobě i terapeutovi, na tom, jak jsou tělo a mysl připraveny se měnit;
  • reakce klientovy mysli samy udávají tempo procesu změn
  • pozitivní výsledky sezení jsou také blokovány nejčastěji: mírou skutečné ochoty se změnit a množstvím důvěry v sebe sama
    (pozn.: nestačí si jednoduše říct chci změnu, ještě více je potřeba i cítit, že to myslíte opravdu vážně a věřit, že to zvládnete, i když zatím nevíte jak na to; jinak se změna nezdaří, dochází ke ztrátě času, energie i peněz, a následují frustrace, deprese nebo výčitky atd.)
  • změny mohou, ale nemusí být viditelné ihned, někdy přichází postupně                                                             
  • Sezení nenahrazují psychiatrickou či jinou lékařskou péči.

Bezplatně zrušit sezení lze pouze 24 hodin před začátkem, později bude vyžadován storno poplatek za propadlý termín dle ceníku.

V průběhu sezení není možné bez svolení nahrávat jakákoli videa, jiné nahrávky či pořizovat fotky.

Chcete-li změnu, je důležité si nejdříve uvědomit, že ze všeho nejdříve se budete měnit vy, nikoli vaše okolí. Vaše okolí se bude měnit až v závislosti na vás a vašich reakcích.

Podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2020

 

                 Poradenská psychologie

Poradenskou psychologii vyhledávají lidé, kteří si prošli nebo prochází těžkými životními zkouškami, velkými trápeními a hledají někoho, kdo jim dokáže skutečně pomoci. Tento typ služby nabízí rychlou pomoc s problémy ve vztazích, ať už partnerských či rodinných, v práci, s kolegy, s nadřízeným či podřízenými, v osobním rozvoji, když hledáte správný směr pro své další kroky.               

Mnozí lidé hledají někoho, kdo s nimi bude schopen smysluplně komunikovat o podstatných otázkách jejich života, aniž by byl jakkoli ovlivňován osobním poutem nebo společenskou rolí.

Psychoterapie je často vnímána jako slabost či neschopnost. Avšak málokdo už ví, že se jedná o přirozenou lidskou potřebu. Každý ve svém životě potřebuje člověka, který ho bezvýhradně vyslechne a pomůže mu změnit to, co jeho život pomůže zlepšit, podpořit ho v důležité životní změně, ke které nemusí mít vždy odvahu. Psychoterapeut je velmi často zaměňován s psychiatrem. Psychiatr léčí léky, psychoterapeut léčí lidskou duši slovem. 

Výsledek obrázku pro obrázky poradenství

 

                    Průběh sezení...

 

Během prvního sezení dochází ke vzájemnému poznávání. Společně rozebereme témata, která vás aktuálně tíží, možnosti, jak dál postupovat.

Při dalších setkáních se již plně věnujeme konkrétní problematice. Je možné, že během sezení bude docházet ke změně stanoveného cíle. Tento postup je běžný a nijak nezasahuje do průběhu. Při terapii je pro mne důležité, aby spolupráce byla maximálně užitečná. 

Délka terapie je individuální. Záleží na vzájemné domluvě při objednání.

 

Chcete se objednat...

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: