Novinka - terapie tmou - světlem

27.08.2017 20:13
...připravili jsme pro Vás terapii tmou a terapii "Světlo ve tmě" - jako další cestu sebepoznání

Sebepoznání ve tmě a o samotě má velkou sílu a význam nejen pro duchovně praktikující, ale i pro moderního konzumního, v materialistickém světě chyceného člověka.

Terapii tmou aplikoval už třeba Jan Lucemburský na svém malém synovi Václavovi (Karel IV), když ho na dva měsíce zavřel do temného sklepení hradu Lokte. Aby mu to rozvinuly jeho pozdější vizionářské schopnosti.

V různé formě můžete tuto terapii nalézt v mnoha původních kulturách světa, např. rituály Kolumbijských šamanů - pobyt v temné chýši, jeskynní terapie Etrusků a jiné.

Terapie tmou náleží k archaickým metodám sebepoznání. Nepřetržitá noc znamená radikální konfrontaci se sebou samým. Temnoty, v níž člověk pobývá o samotě jeden až sedm týdnů, se využívá jako prostředku k návratu k mentálním a transpersonálním procesům.

Jeho praktický přínos je jasný, zbystřené vnímání sebe samanávrat do vlastního nitraharmonizace psychiky, odstranění zdravotních problémů, zbavení se syndromu vyhoření, setkání s imaginárními bytostmizemřelými, světelnými postavami, přírodními silami a pod.

Zrakový vjem člověk používá nejvíce, a to ze 70-75%. Většinu své pozornosti věnuje tedy ven - světu. Pro lepší řešení osobních problémů je potřeba se však podívat dovnitř nás a tedy "klasický" zrak vypnout. 

Je možné zvolit též terapii s pracovním názvem "Světlo ve tmě". Co si pod tímto názvem můžete představit? :) Jak už název samotný vypovídá, bude se jednat o pobyt v prostoře určené k terapii tmou, avšak bez tmy. Ne všichni jsou připraveni strávit týden nebo víc sami ve tmě. Zeptáte se jistě udiveně v čem tedy spočívá zvláštnost tohoto pobytu? Čím se liší od normálního života na světle? :) Hádejte!

Tyto pobyty budou určeny hlavně ženám. Žena doma denně vaří, pere, žehlí, uklízí po muži i po dětech, stará se o rodiče,..... atd. Aby žena stále něco nedělala a mohla se věnovat plně sama sobě, strávit čas sama se sebou (naučit se být sama se sebou šťastná a spokojená) a uspořádat si myšlenky, dopřát si třeba procházku nebo si jen tak lehnout s knížkou od které by ji 1000x někdo nevyrušil, musí nutně opustit dům nebo byt ve kterém žije. Pokud chce jít ještě dál a ponořit se sama do sebe hlouběji, prospěje jí, když vypne mobil a nebude u internetu. A co jí nejvíce prospěje? Když jí bude někdo jiný vařit chutná a zdravá jídla a rozmazlovat ji ...

Tyto pobyty jsou též na týden. Týden je dost dlouhá doba na regeneraci.

Více zde: www.andelskatma.cz/