Proč jméno Inanna?

09.04.2013 00:00

Inanna byla Královnou nebes a země

...dále dle Wikipedie je sumerská bohyně plodnosti, lásky, pohlavního života a války. Později byla převzata do akkadské mytologie (jako bohyně Ištar), některé její povahové rysy lze najít u bohyní uctívaných prakticky v celém starověkém Středomoří.

Nejprve byla zobrazována jako rákos, později ji symbolizovala tzv. Inannina/Ištařina osmicípá hvězda.

Jejími atributy byla zvířata lev, sova a holub. Jejím symbolem byla planeta Venuše.

Zobrazována bývá v mnoha podobách, nejčastěji je odhalená, v rukou má zbraně (nejčastěji luk), na hlavě tiáru s rohy.