Škola KRUHU ŽIVOTA - můžete se informovat a přihlásit!!

26.12.2019 09:28

Milí přátelé,

 
nový ročník školy KRUHU ŽIVOTA bude otevřen opět v září 2020!!
 
 

Kurs osobního rozvoje -   v rámci mimoškolního vzdělávání

 

Jednoletý až tříletý cyklus získávání praktických dovedností pro zájemce o práci s Božskou přirozeností, způsob léčení vesmírnou všeprostupující energií, předání znalostí a technik, seznámení s původními hlubokými mystérii ducha, individuální přístup ,systematické rozvíjení a procvičování získaných dovedností, osobní růst, cílená výuka zaměřená na rozvoj vnitřních sil, transformaci a zafixování nových schopností , ukončené závěrečnými zkouškami a certifikátem naší školy. 

Absolventi 1. ročníku jsou schopni pomáhat sobě i druhým z řad příbuzných, přátel a známých.

Více na:  www.inanna.cz/kurz-osobniho-rozvoje/