Archetypy ženy

Panna – Kráska     Fáze přeovulační

V tomto aspektu žena vnímá své tělo po období menstruace úplně nově – čistě – cítí obnovený zdroj energie svého těla – je to období, ve kterém nejvíce ze všech uvědomujeme krásu svého těla a souvisí s obdobím dospívání, kdy se dívka mění v ženu a přijímá svou ženskou cykličnost s tím, jak přijímá svou menstruaci (bloky na této úrovni pak mohou souviset s traumaty vzniklými v této době a s nepřijetím svého těla a zároveň s nepřijetím své sexuality – je to období, kdy si žena uvědomuje svou sílu, která pramení z jejího lůna, svou sexuální sílu a pokud se ji naučí transformovat a využívat, cítí se plná radosti, vitality, cítí se sebevědomě, sebejistě a všeobecně pociťuje i nárůst fyzické energie i mentálních a rozumových schopností – v tomto energetickém vzorci je žena otevřená, společenská, dynamická, sebejistá, soustředěná, odhodlaná a nezávislá, – v energii Panny má žena takovou mladistvou bezstarostnou náladu a hravě vše zvládá, protože pociťuje sílu své sexuální energie, která jí však nezatemňuje rozum – když si žena uvědomí, že její síla spočívá v přijetí svého těla a své sexuality jako její přirozené součásti, pak v sobě podporuje svou ženskost – někdy může ale rozum převládnout a žena se dostává spíše do mužského projevu síly a racionálního uvažování

Matka         Fáze ovulační

V energii tohoto archetypu se žena posouvá výš – do svého srdce a naplňuje se do té míry, že otevírá své srdce a cítí láskyplnou a něžnou energii, kterou je schopna dávat i ostatním – je to období, ve kterém si žena uvědomuje propojení s proudem života, s přírodou a dokáže vnímat hluboké propojení na této úrovni s celou Zemí a pokud sama cítí důvěru a podporu Matky Země a potažmo i své vlastní matky (i svých předků), je schopná naplno procítit ženskou sílu rození, která umožňuje ženám dát Dar života. – v tomto archetypu se tedy žena projevuje jako milující a dávající a také pečující a tvořící, jelikož plody jejího života mohou být i výtvory, projekty, realizace nápadů, do kterých investuji svou péči. – k tomu, aby srdce mohlo být otevřené a proudila do něj oživující síla z ženského lůna, je potřeba procítit hlubokou vděčnost a lásku a také výživu, kterou žena dostává propojením se Zemí a s hlubokou moudrostí, kterou načerpala ve svém vlastním životě svými zkušenostmi a prožitky, ale i s dávnou moudrostí předků (matky) a silou přírody (matky Země). Pouze tak je žena schopna dávat lásku a péči jiným. Pouze když se spojí sama se sebou a bude pečovat také o sebe a podporovat svou vlastní radost ze života a půjde si za svým.

Kouzelnice – Čarodějka – Kněžka            Premenstruační fáze

Energie stoupá ze srdce nahoru a žena se obrací dovnitř, do sebe – otevírá se intuice a podporuje vnitřní zrak či vnitřní vhled, vnitřní hlas či napojení na univerzální Pravdu (jasnovidění, jasnoslyšení, jasnovědění) – pokud žena důvěřuje svým vlastním pocitům a dovolí si ponořit se do sebe, může pociťovat obrovské množství inspirace a tvořivého vyjádření – dochází k posunu energie nahoru přes krční čakru do třetího oka a žena má možnost vhledu a introspekce – pochopení univerzální Pravdy a propojení s vesmírem, s Nebem a se Zemí, s instinkty přírody – žena zároveň pociťuje sílu své sexuální energie, která je intenzivní a vášnivě smyslná až erotická a pudová a když si dovolí přijmout to jako její součást a pocítí právě to propojení se Zemí, pocítí svou vlastní sílu a uvědomění sebe sama – své Pravé já, své skutečné touhy a přání ve spirituální a duchovní rovině. Ve fyzické rovině si pak dovoluje tato přání vyslovit a zrealizovat.

Moudrá žena – Vědma – Stařena                Fáze menstruace

Energie tohoto archetypu je takovou zastřešující, neboť se v něm propojují všechny předcházející a dochází k plnému energetickému propojení – k plnému projevení propojenosti Nebe a Země, k plnému napojení na své Vyšší já či Pravé já – žena má potřebu stáhnout se do sebe a silně vnímá své energetické, duchovní, spirituální potřeby a úkoly a proto je to období introspekce, hledání odpovědí a nalézání indicií k tomu, co doopravdy chce a cítí propojenost se Vším, s přírodou kolem – žena se otevírá prapůvodním instinktům a silně prožívá emoce a touží po hlubokých prožitcích lásky na sprituální úrovni – žena je vedena k tomu, aby naslouchala svému tělu, které pociťuje úbytek fyzické energie a dynamiky a je spíše vláčné a povolené – žena je více nad věcí, doslova se jí nechce zabývat se každodenními malichernostmi, ale na druhé straně je schopna vnímat propojení mezi vědomým a nevědomým, mezi vnitřním a vnějším, mezi minulostí a budoucností a udržuje ji to v přítomnosti – pokud tento archetyp dominuje, projevuje se tendence žít ve snech a fantaziích