Plán ročního studia

Kurs osobního rozvoje

Systém technik odstraňování emocionálních blokád a vnějších vlivů na osobní život

/v rámci mimoškolního vzdělávání/

Jednoletý až tříletý cyklus získávání praktických dovedností pro zájemce o práci s Energií, s Božskou podstatou, způsob pomoci vesmírnou všeprostupující energií, předání znalostí a technik, seznámení s původními hlubokými mystérii ducha, individuální přístup ,systematické rozvíjení a procvičování získaných dovedností, osobní růst, cílená výuka zaměřená na rozvoj vnitřních sil, transformaci a zafixování nových schopností , ukončené závěrečnými zkouškami a certifikátem naší školy. 

Co získáte?

Prozkoumání úžasného prostoru své duše, léčení a krásná spolupráce s bytosti vyšších úrovní (anděly, mistry,...), navázání kontaktu s vnitřní božskou podstatou a vyššími principy, zvýšení energetických vibrací, porozumění tajným věděním dávných časů, rozvinutí hladiny energie kundalini a další znalosti, schopnosti a techniky....

Absolventi 1. ročníku jsou schopni pomáhat sobě i druhým z řad příbuzných, přátel a známých.

Absolventi 2. ročníku mohou své schopnosti využít ve své profesionální praxi.

Absolventi 3. ročníku mohou provozovat svou vlastní praxi, pořádat semináře či přednášky a pomáhat lidem kolem sebe.

Studium v naší škole přináší  osobní růst, rozvoj svých schopností a vysoký stupeň uvědomění si souvislostí života.

  Program 1. ročníku studia

  Orientační program výuky jednotlivých lekcí:

1. lekce Zasvěcení Božskou přirozeností, technika a praktická výuka tohoto způsobu léčení. Doprovodné informace : přehled o čakrách a duchovních tělech, duchovní etika, cvičení ke zvládnutí této lekce

  Praktické techniky rozvíjení intuice, koncentrace a vizualizace, emoční citlivosti, druhy negativně ovlivňujících energií, které nás obklopují a způsoby jejich postupného odstraňování. Doprovodné informace: duchovní cvičení, techniky práce skrze duchovní princip, meditační techniky, praktická cvičení k této lekci.

2. lekce - naše těla, fyzické i jemnohnotné, aura, čakry, pokračování technik

3. lekce - meditační techniky, rozdíly mezi převzatou energií a vnitřním přesvědčením, další Bytosti Světla - nanebevzatí Mistři, poselství Svobody a jeho význam v praxi, praktická cvičení vnímání.

Zasvěcení do Silver Violet  Flame.

4. lekce - pokračování technik pro práci s myslí. Bytosti Světla - navázání kontaktu a komunikace s těmito bytostmi

(andělé strážní, archandělé), rituály a jejich použití, zasvěcení technikou pocházející ze starého učení (dříve tajného).

5. lekce - vyrovnávání energií mezi jednotlivci, skupinové léčení v praxi, práce s kartami. Přehled co naše tělo potřebuje a jak se k tomu dopracovat, hledání souvislostí příčin nemocí.

Zasvěcení do léčebné techniky Hands of Jesus

6.lekce - praktické léčení celé skupiny, přiblížení problematiky magie z různých úhlů pohledu a přehled jednotlivých druhů magie, přehled o živlech a jejich praktické využití.

7. lekce - karma - co to je, zpracování, léčení. Rozbor techniky EFT - vysvětlení jak a kdy používat, praktické léčení,

mentální programování mysli a pomůcky pro praktické využití.

8. lekce - praktické opakování dosud použitých technik, doplňující informace, energie Kundalini a její přínos pro tělo člověka - zasvěcení do Kundalini Reiki I. stupeň

9. lekce -. hledání hlubších příčin potíží v životě - traumata, fobie a jejich léčení, přehled o jednotlivých vazbách mezi osobami - jejich přerušení a léčení, Bachovy esence - použití a výroba v praxi, cvičení na zlepšení vnímání.

10. lekce písemné a praktické závěrečné zkoušky.

   Během jednotlivých lekcí probíhá také léčení mantrami, s vysvětlením jejich ozdravného vlivu  a meditací.

Změna programu vyhrazena.

   Absolventi obdrží certifikát naší školy.

  Studenti obdrží potřebné pomůcky, písemné materiály, hudební CD k meditacím.

V rámci studia 1. ročníku obdrží  zasvěcení:

  Energie Zdroje

Archandělské energie

  Silver Violet Flame

Ruce Ježíšovy

  Kundalini Reiki – zákl. stupeň

   1. ročník   obsahuje 10 lekcí vždy 1 x měsíčně v sobotu či v neděli , prázdniny - červenec, srpen.

V případě zájmu se prosím zarezervujte  včasnou přihláškou. Přihláška je registrována  

po uhrazení zálohy 1000,- Kč, která bude poté odečtena ze školného. 

Cena školného je  21.000,- Kč/ ročník. 

Pro žáky ročního kurzu je k nahlédnutí vnitřní řád školy.

Podrobnosti na tel. 732 304 369 nebo 731 155 559 

nebo na mail: Gabriela.noov@seznam.cz

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: