Přínos studia:

 

Co získám studiem ročního kurzu?

 •  kontakt se svou vnitřní podstatou
 •  komunikaci se svou duší
 •  láskyplný pohled na život
 •  mír v srdci
 •  naučím se pomáhat sobě i druhým
 •  odstranění všech emocionálních připoutaností, prokletí, uhranutí, magických vlivů.....
 •  odstranění nepřejícnosti, závisti....
 • z rušení všech negativních vazeb ke svým bývalým  partnerům, autoritám a vlivům
 •  vyvázání z vlivů energetických polí
 •  odstranění energií způsobujících onemocnění
 • o dstranění starých emočních programů a vzorů
 • o dstranění křivd a bolestných emocí, smutku a ztrát
 •  odstranění únavy
 •  odpoutání zbloudilých duší
 •  odstranění negativních zážitků z minulosti
 • náhled na karmické události - jejich změny
 • odstranění pocitů viny
 •  naučím se vidět a cítit energie
 •  naučím se vnímat pochody svého těla, rozlišovat harmonii a disharmonii
 •  naučím se komunikovat s andělskými bytostmi a Mistry, přírodními bytostmi
 •  naučím se zpracovávat své pocity, uzdravovat své tělo i duši
 •  získávat zdravou energii
 •  stát se láskyplným a milujícím za všech okolností, projevovat svoji podstatu