Intuitivní masáž - terapie

 
Intuitivní masáž
 
Mohu Vám nabídnout kombinaci různých masážních technik a postupů a provést terapii intuitivně dle potřeb klienta a jeho tělaKaždá terapie začíná rozhovorem s klientem, kdy zjišťuji potřebné informace ohledně zdravotního stavu, životního stylu, 

rodinného a pracovního života, a také případných osobních problémů,  které mají největší vliv na naše zdraví. 

Většina problémů vzniká z blokád na psychosomatické úrovni způsobené stresem, nervozitou, psychickým oslabením, fyzickým přetížením, sportem, prací nebo špatnými pohybovými návyky.

Terapie probíhá přes oblečení, dle potřeby je možné přikrýt dekou.

Techniky, které používám jsou - tlaková masáž, prvky kraniosakrární terapie, lymfatické masáže, reflexní masáže, techniky shiatsu, jemné mobilizační techniky, měkké techniky. Přes ruce vnímám tělo a jeho energie (uložené bloky v bunečné paměti).

Na závěr terapie je povídání a rozbor s klientem. Tato terapie není nikdy identická. Ke každému klietovi přistupuji individuálně podle jeho osobních potřeb.

Délka terapie dle potřeby klienta, většinou cca 1 hodinu.. 

Výsledek obrázku pro obrázky masáže